Trụ sở chính

Đại Lộ Võ Nguyên Giáp, Phường Quảng Thành, Thành phố Thanh Hóa

Điện thoại

0886.765.886

0375.307.588